CapiCua neix amb la intenció de donar sortida a les inquietuds que tenen els infants i que la societat no pot cobrir.

Els monitors i directors que formen part del nostre equip  tenen clar quin és l’objectiu principal i el principal motiu de ser de CapiCua: Fer feliços als infants i practicar la rialla.

Fer feliços als infants i practicar la rialla

 

 

Objectius de Capicua

 

La finalitat principal del centre CapiCua és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assolir uns objectiu per que evolucionin amb nosaltres i es converteixin amb adults fidels als seus valors. Els principals objectius que volem que els infants assoleixin a través de les nostres activitats són:

 

  • Desenvolupar una actitud activa i participativa, fomentar el seu esperit crític per tal d’aprendre a conviure en la societat. És fonamental que els infants desenvolupin les seves capacitats i habilitats socials.
  • Volem que tot l’alumnat formi la seva pròpia identitat,. Volem donar-los totes les eines i una visió global per tal que desenvolupin la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat.
  • Pretenem que aprenguin i creixin amb el valor de la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones. A més ensenyem la importància de la resolució de conflictes de manera pacífica per millorar el clima de convivència.
  • A través de totes les activitats organitzades des de CapiCua donem valor especial a la conscienciació preservar i cuidar el medi ambient, afavorint conductes positives envers aquest. Promovem el valor del reciclatge i impartim una educació del consum.
  • Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el mateix cos i el dels altres. Respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social.

 

Fer feliços als infants i practicar la rialla!

Si vols que el teu fill creixi amb aquests mateixos valors i es formi en un entorn lúdic i responsable amb l’ensenyança, no ho dubtis més. CapiCua serà l’entorn ideal perquè aprengui alhora que gaudeix d’un temps lliure de qualitat.