Jugar és necessari per al desenvolupament cognitiu i emocional en totes les etapes de creixement de l’infant. 

Per això, avui a Capicua us volem parlar del joc simbòlic, una activitat que fomenta la creativitat i la imaginació i, a més, estimula l’adquisició d’habilitats socials i de cooperació. 

Què és el joc simbòlic?

El joc simbòlic és una conducta infantil que suposa la representació de situacions de la vida adulta. D’aquesta manera, l’infant entén la realitat, compren els rols socials i els interioritza. 

Beneficis per al desenvolupament intel·lectual, físic i psíquic de l’infant

En els infants, el joc simbòlic sorgeix al voltant dels 2 anys, xifra que pot variar segons la seva maduresa psicològica. És llavors quan el nen comença a reproduir de manera individual activitats de la vida diària dels adults. Més tard, entre els 5 i els 4 anys, l’activitat passa a ser una forma de socialització. 

Amb la imitació de l’entorn i la combinació de situacions reals i imaginàries l’infant treballa l’empatia, enriqueix la seva mirada, guanya confiança i cuida la seva autoestima. Per això, cal fomentar el joc simbòlic dels nostres fills compartint temps lúdics amb ells i posant a la seva disposició jocs o materials didàctics perquè puguin recrear oficis, imitar la conducció de vehicles o disfressar-se de personatges animats. 

La posada en escena d’aquest tipus de jocs, aporta als infants nombrosos beneficis per al seu desenvolupament intel·lectual, físic i psíquic. En el joc simbòlic, l’infant hi troba recursos per a la gestió emocional. Posant nom a les coses amplia el seu vocabulari i pot exterioritzar sentiments i emocions. 

Recomanacions per a fomentar el joc simbòlic

  • Respectar el seu joc i interessos. 
  • Proporcionar-los material creatiu i crear racons de joc que despertin la seva imaginació.
  • Jugar amb ells i formar part del seu món imaginari. 
  • Incentivar l’experimentació multisensorial i la manipulació de materials. 

Així doncs, des de Capicua, us animem a descobrir les múltiples possibilitats del joc simbòlic, compartint estones de diversió i aprenentatge amb els vostres fills.